Disclaimer.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Taxibedrijf Stam B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als “gegevens”). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. Taxibedrijf Stam B.V. is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites
Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Taxibedrijf Stam B.V. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Taxibedrijf Stam B.V. Taxibedrijf Stam B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Taxibedrijf Stam B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Taxibedrijf Stam B.V.

Gebruik van gegevens
De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Taxibedrijf Stam B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.