WMO-vervoer (32 uur)

Voor de uitbreiding van ons team zijn we altijd op zoek naar nieuwe collega’s die ervaring hebben in het vak en onze klanten van de beste service willen voorzien.

Functie omschrijving.

De taxichauffeur is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van klanten naar de opgegeven bestemming of volgens een vastgestelde route. De taxichauffeur handelt en gedraagt zich volgens de normen van het TX-keur keurmerk. Het TX-keurmerk betreft uitstekend  rijgedrag, correcte omgang met passagiers, dienstverlenende houding, representatieve houding, representatieve uitstraling en stratenkennis van de directe omgeving.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Het veilig en efficiënt vervoeren van klanten met uitstekende dienstverlening op basis van de kortste of snelste route (afhankelijk van type vervoer).
 • Het zorgdragen van een goede werkvoorbereiding (controle van de auto, uitgerust zijn, etc.).
 • Tijdig en correct voorbereiden en uitvoeren van taxiritten.
 • Zorgdragen voor een nette en ordelijke taxi(bus) bij start en einde dienst.
 • Vriendelijke, klantgerichte, respectvolle en dienstverlenende houding aannemen t.o.v. passagiers.
 • Zorgdragen voor een correcte uitvoering en administratieve afhandeling van taxiritten,

verwerking via de BCT. De afkorting BCT staat voor Boord Computer Taxi.

 • Via de BCT wordt alles geregistreerd qua ritten, rij- en rusttijden en overige zaken.
 • Uitvoering van overige werkzaamheden aangestuurd door de centralist of door een leidinggevende zoals de directie en/of bedrijfsleider.
 • Naleven van het chauffeurshandboek van Taxi Stam.

Bevoegdheden

 • Het naar eigen inzicht (indien noodzakelijk in overleg met centralist) de meest gunstige route bepalen voor het rijden van de opgegeven taxiritten.
 • Bepalen of het voertuig gebruiksklaar is. Eventuele behoefte aan onderhoud en/of reparatie doorgeven aan de wagenparkbeheerder.
 • Mede bepalen of er wordt voldaan aan de geldende rij- en rusttijden.
 • De taxichauffeur kan samen met de centralist beslissen een taxiklant te weigeren om diverse redenen (agressieve houding, dronkenschap, geen betaalmiddelen, etc.).
 • Signaleren en alarmeren van onveilige situaties.

Functie- en opleidingseisen

 • Algemene kennis (VMBO-niveau of gelijkwaardig).
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
 • In het bezit zijn van een taxi-pas (of een LWT-taxi-pas), ook wel chauffeurskaart genoemd.
 • Beschikt over stratenkennis van Dordrecht en de omgeving.
 • Heeft bij voorkeur enige technische kennis van een taxi.
 • De taxichauffeur legt verantwoording af aan: de centralist, de bedrijfsleider en de directie.
 • De taxichauffeur geeft geen leiding aan andere werknemers.