Zorgvervoer

Zorgvervoer betekent medisch noodzakelijk vervoer, bijvoorbeeld om een behandeling in het ziekenhuis te ondergaan of de huisarts of een fysiotherapeut te bezoeken.

Sinds 1 januari 2005 is de regelgeving omtrent zittend ziekenvervoer aangepast en geldt dat u alleen nog recht heeft op zorgvervoer in de volgende situaties: vervoer van en naar nierdialyse en chemo- of bestralingstherapie.Daarnaast als u rolstoelafhankelijk bent en geen aangepast vervoer heeft en/of wanneer u een visuele handicap heeft en u niet zonder begeleiding kunt reizen. En ten slotte voor een behandeling als gevolg van een langdurige ziekte of aandoening, waarvoor u langer dan 5 maanden minimaal 2 maal per week op zittend ziekenvervoer bent aangewezen en waarvoor de reisafstand meer dan 25 kilometer enkele reis of meer dan 1 uur enkele autoreistijd bedraagt (de zogenaamde hardheidsclausule).
U kunt een aanvraag indienen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer via het formulier ‘medische verklaring zittend ziekenvervoer’, die u kunt opvragen bij uw verzekeraar of uw huisarts. De huisarts moet het formulier ook ondertekenen.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Taxibedrijf Stam verzorgt het zorgvervoer voor een groot aantal zorgverzekeraars in de regio Dordrecht en omstreken. Wanneer u een machtiging voor zorgvervoer van uw verzekeraar ontvangen heeft en daarmee in aanmerking komt voor zorgvervoer verschilt het vaak per verzekeraar hoe de rit besteld moet worden. 
U kunt Taxibedrijf Stam te allen tijde bellen om een taxirit te bestellen. Onderstaand vindt u een overzicht van onze gecontracteerde verzekeraars:

       

Achmea

ASR

Menzis

Trias

Aegon

CZ

Nationale-Nederlanden

Turien & Co

Agis

Delta Lloyd

OHRA

Unive

Allianz

De Amersfoortse

ONVZ

VGZ

AnderZorg

Friesland

SALAND

VVAA