WMO-vervoer

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een vervoerskostenvergoeding als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer (voor alledaagse dingen als boodschappen doen of op bezoek gaan). Dit is een inkomensafhankelijke voorziening. Dit betekent dat bij uw aanvraag gekeken wordt naar uw netto-maandinkomen en dat van de leefeenheid waarvan u deel uitmaakt.

Hiervoor moet u zich aanmelden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)